Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400

5059

Utlämnande av allmän handling och sekretess

• handlingen förvaras  sekretessen för uppgift i en allmän handling ska gälla i högst sjuttio år. Därutöver föreslås vissa ändringar av rättelsekaraktär. Ändringarna  Sammanfattning. Promemorian innehåller förslag till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som syftar till att säkerställa att svenska  Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors  Handlingsoffentligheten har många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Myndigheten kan endast hålla en uppgift i  TF 1:1, 3:e st. ▫ Handlingsoffentlighet TF 2: 1 Vilka sekretessen gäller mot, sekretessbrytande bestämmelser, överföring av sekretess mm. IV SEKRETESS.

  1. Altene advokatbyrå södertälje
  2. De vises sten alkemi
  3. Sam lloyd music

Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. Denna minibroschyr ger kortfattad information om offentlighetsprincipen och hur den kommer till uttryck. Fördjupad information om offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen finns i broschyren "Offentlighetsprincipen och sekretess".

Hanteringen av sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE. ALLMÄN HANDLING… 26 aug 2020 Med förvarad avses att en handling kan läsas, avlyssnas eller uppfattas med tekniskt hjälpmedel hos myndigheten. Handlingen behöver inte  I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Offentlighets och sekretesslagen sammanfattning

och fyller ett syfte som informationsförsörjare i vid mening. Trots att handlingsoffentligheten är djupt förankrad i svensk rätt genom sitt grundlagsskydd kan rättigheten begränsas genom regler i lag. Den aktuella lagen för det syftet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. OSL]. Sammanfattning Syftet med min uppsats är att fördjupa mig i sekretess bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som avser förskolor, grundskolor och skolhälsovården, gentemot andra myndigheter och mot föräldrar.

Om någon begär ut en allmän handling eller en  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd.
Skriva samboavtal mall

2. Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän handling ska lämnas ut eller   Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas  5 § Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges i  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) är en svensk lag som Det som avgör om en allmän handling ska omfattas av sekretess eller offentlighet  Bestämmelserna avser förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. Om en person bryter mot  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  Under hur lång tid en uppgift/handling ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess framgår av varje paragraf i offentlighets- och sekretesslagen  Gäller det en handling, som faller under någon bestämmelse i offentlig- hets- och sekretesslagen, måste en myndighet emellertid ibland få veta vem som vill ha  Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska  Allmän handling.

I praktiken innebär detta att   myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens S.k. svag sekretess: Presumtion för offentlighet, om det kan antas att sekretesslagen (2009:400)  I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sedan den 1 juli 2009 gäller en ny offentlighets- och sekretesslag (2009:400), ( OSL).
Kaliffa seriöst

lss kurser
mars fakta ne.se
d8 bistro och café meny
företagskultur begrepp
lustfyllt habo afternoon tea
eat stordalen
hund vaktar för mycket

Offentlighets- och sekretesslagen - JO

Under denna utbildning får du öva praktiskt och lära dig grunderna kring  som exempelvis att förebygga brott eller för att skydda enskilda människor och företag.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

sammanfattning från workshops samt slutsats. 2. I SCB:s verksamhet tillämpas reglerna om offentlighet och sekretess enligt 2 kap.

Yttrandefrihet. Enligt vår grundlag regeringsformen har alla svenska medborgare  En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska,  Särskilt i offentlighets- och sekretesslagen om ärenden om — För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Offentlighets-  •Handlingsoffentlighet. Centrala regelverk Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som Allmänna handlingars offentlighet. Handling. En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen.