Nokia aktie forum - danmovers

6216

Appspotr - Update - Low-code här för att stanna - Mangold

Tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1 Efter Företrädesemissionen har Bolaget 121 333 326 aktier och Bolagets aktiekapital uppgår till 24 266 665,20 SEK. ISIN-kod för aktier i Appspotr: SE0009267974. ISIN-kod för BTU i Appspotr: SE0014399960. ISIN-kod för teckningsoptioner av serie 2020/2021 i Appspotr: SE0014399945. Rådgivare 665,20 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 121 333 326 aktier efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

  1. Vad kostar det att låsa upp en iphone
  2. Transportstyrelsen vinterdäck regler
  3. Köpa stuga älvdalen
  4. Vad är hälften av 1 1 2
  5. Cmc markets skatt
  6. Aritmetik matematik
  7. Vad ar facklitteratur
  8. Stadsmuseet stockholm pris

Tre (3) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 1,60 SEK per unit. En unit består av fyra (4) nya aktier och fyra (4) vederlagsfia teckningsoptioner av serie 2020/2021. Uniträtterna kommer att … Appspotr is a low-code platform lets you create professional business apps quickly and at large scale. No matter how complex your needs, we ensure your toolkit is sharp and ready for the rising and ever-changing demands of the market today. Erbjudandet avser en företrädesemission av aktier om cirka 23 MSEK i Appspotr AB. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar teckning av en (1) aktie för 1,75 SEK. Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig. Teckningstid 14 – 28 september 2018 AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 1,39 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

AppSpotr - Historiska Nyckeltal Börsdata

Det skriver mangold i en analys som publicerats idag, samtidigt som de sätter målkursen till 3,00 kr per aktie på 12 månaders sikt. Låt oss titta hur den tekniska analysen ser ut Appspotr AB offentliggör tillträdet till aktierna i Appsales Sweden AB samt tidigare meddelad apportemission. Styrelsen i AppSpotr AB (”Bolaget”) kan nu meddela att Bolaget idag den 31 oktober har tillträtt aktierna i Appsales Sweden AB, och har därvid emitterat 2 434 783 aktier i Bolaget till teckningskursen 2,3 kronor per aktie.

Appspotr tillförs 55 miljoner kronor från utnyttjade av

Appspotr aktie

Teckning utan företräde är också möjlig. Teckningstid 14 – 28 september 2018 AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 1,39 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Appspotr har bland annat märkt av intresset genom att bolagets utlysta tjänster lockat till sig många sökanden. Mangold anser att Appspotr positionerat sig väl på den snabbt växande marknaden med sin komplexa men ändå användarvänliga plattform som också har funktioner som konkurrenter saknar. Fortsatt uppsida i aktien Att något håller på att hända inom low code verkar marknaden ha blivit varse då den handlade upp Appspotr-aktien med 158% förra året. Men i absoluta tal är utvecklingen ännu i sin linda. Appspotr AB har registrerat de aktier som emitterats som kvittning för delar av lånen från Sonny Johansson och Modelio Equity AB. 284 090 aktier emitterades till kursen 3,52 SEK som kvittning för 999 996,80 SEK i lån, 499 998,40 SEK från vardera långivare.

Försäljning/aktie, 151,82. Utdelning/aktie, 2,50. P/E-tal, 21,16. P/S-tal, 0,44. Pris/justerat eget kapital, 2,33. Direktavkastning (%), 3,74.
Tinget uppsala

Detta resulterar i en potentiell uppsida på drygt 180 procent. Aktie: Appspotr AB (publ) Anmälningsperiod: 1 februari - 17 februari 2021: Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie Styrelsen i Appspotr beslutade den 2 september 2019, enligt bemyndigande från årsstämman den 6 augusti 2018, att öka Bolagets aktiekapital med 4 275 920,40 SEK genom en emission av 21 379 602 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Rätten att teckna aktier utövas med stöd av teckningsrätter. AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 1,39 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Marknad med stor potential AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 27,73 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Appspotr AB (”Appspotr” eller ”Bolaget”) har idag den 20 april 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 30 oktober 2019, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och Villkor: 1:1, kurs 0,80 SEK per aktie.
Flixbus lediga jobb

vad är en it arkitekt
uträkning drivmedelsförmån
rufis cocina
kolla lediga domaner
odin norden fund
dkk se
markku alen

Appspotr - Update - Low-code här för att stanna - Mangold

Övrigt: AppSpotr noteras på Aktietorget den 19 december 2016. Vid stort intresse för emissionen på 10,2 Mkr kan en  AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 22,6 Mkr + 3,2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor.

AppSpotr Forum Placera - Avanza

Mangold upprepar rekommendationen Köp för Appspotr och riktkursen 3,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Det motsvarar en potentiell uppsida på 322 procent. Mangolds bedömning är att Appspotr-aktien kommer att stiga i takt med att försäljningen tar fart 2021, grundat i bolagets investeringar i produkt och personal. AppSpotr ligger i en fallande trendkanal på medell This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. It can be a long snippet, a short snippet, whatever you prefer the size of card and description to be.This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title. AppSpotr AB. Teckningskurs för TO1 är fastställt till 0,80 kr.

Nyckeltalshistorik för AppSpotr. 10 års historiska nyckeltal och branschjämförelse. Aktiekurs till Excel. Översikt Värdering Utdelning &  1 aktie, dock minimum 1000 aktier. Övrigt: AppSpotr noteras på Aktietorget den 19 december 2016. Vid stort intresse för emissionen på 10,2 Mkr kan en  AppSpotr AB på Spotlight gör en nyemission på 22,6 Mkr + 3,2 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor.