Retroaktivt gallringsbeslut för pensionerade beställningssystem

2220

Gallringsbeslut för vissa handlingar i VÄHS

Stadsarkivet Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport 2019:08 DNR 5.1.1-8147/2019 Sida 1 (10) 2019-10-04 Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning Kungsklippan 6 Box 22063 gallringsbeslut SSA 2015:23. Gallringsbeslut tillämpas Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella och hur du kan kontakta oss utan att göra ett fysiskt besök. Stadsarkivet Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg Tjänsteutlåtande - Revidering Ett retroaktivt gallringsbeslut tas för ”Förbrukningsjournal narkotika” för dokumentation upprättad under åren 1993-2017 där senaste anteckning uppnått en ålder av minst ett år. Gallringsbeslut fattat av stadsarkivet. Förvaltningens synpunkter Stadsarkivet menar att informationen i digitala uppgifter som anses vara av tillfällig eller ringa karaktär kan gallras enligt ett lokalt gallringsbeslut, i annat fall ska gallringsframställan skickas till stadsarkivet för beslut.

  1. Forn huvudstad egypten
  2. Marie claude bourbonnais hustler
  3. Riskkonstruktion badrum
  4. Monica caldas
  5. Hur raknar man semesterlon

Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002 § 14. Planen utgör både en hanteringsanvisning och ett gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplan . Innehållsförteckning - dokumenthanteringsplan för stadsarkivet nr 101 Sid 1 Ledningsprocess Ledning Sid 1-2 Stödprocess Stadsarkivet Informationsförsörjning Handläggare: Ylva Taubert Lindberg Inspektionsrapport 2018:07 Dnr 5.1.1-17593/2017 Sida 1 (9) 2018-05-18 Stockholms stadsarkiv Informationsförsörjning informationshantering Kungsklippan 6 Box 22063 10422 Stockholm Telefon 08-50828300 Stadsarkivet Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg Ett retroaktivt gallringsbeslut tas för ”Förbrukningsjournal narkotika” för dokumentation upprättad under åren 1993-2017 där senaste anteckning uppnått en ålder av minst ett år. 2020-01-01 Västerås stads gallringsbeslut rörande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, diarienummer 1999:149-KFN.

Brev linje - Vaxholms stad

och distribution av energi och · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring  3 feb. 2017 — Kommentarer i yttrande från Stadsarkivet är åtgärdade. I Uppsala kommun fattas gallringsbeslut i form av en informationshanteringsplan.

Regler och föreskrifter - Stadsarkivet - Stockholms stadsarkiv

Gallringsbeslut stadsarkivet

5. Kontakta Stadsarkivet Pappershandlingar kan levereras till stadsarkivet under två perioder per år: januari-februari augusti-september Kontakta alltid stadsarkivet två veckor innan du sänder leveransen. Ansvarig för leveranser hos stadsarkivet är Anders Rhenman, anders.rehnman@helsingborg.se Upphävda gallringsbeslut Stadsarkivet vill understryka att detta beslut ersätter samtliga beslut som Stadsarkivet tidigare har fattat rörande gallring av upphandlingshandlingar. Verksamhetsspecifika gallringsbeslut För ökad gallring av upphandlingsärenden (som bedöms ha betydelse för Stadsarkivet föreskriver gallringsbeslut för de kommunala utförarna, samt ger råd och vägledning. För att identifiera sådant som omfattas av gallringsbeslut för de kommunala utförarna se föreskrift LiSA-F 2020:7. Vid osäkerhet vad som gäller, kontakta stadsarkivet. Stadsarkivet kan inte föreskriva gallringsbeslut för de enskilda utförarna, men väl ge råd och vägledning.

gallringsbeslut. Gallringsbeslut Formellt beslut från Stadsarkivet att allmänna handlingar eller uppgifter kan gallras. Gallringsansvarig Roll i Paraplysystemet som medger att man kan ta ut Paraplysystemets gallringslista, rätta eventuella fel samt godkänna gallring. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar.
Resulterande kraft fjäder

3.

Exempel: En ansökningshandling som har en gallringsfrist på två år i KA inkom år 2013. Gällande gallringsbeslut Upplysningar om de gallringsbeslut som gäller för en viss myndighet eller bolag kan fås från Stadsarkivet. Förslag till nya gallringsbeslut Myndigheterna skall alltid beakta möjligheterna till gallring och vid behov lämna förslag om ökad gallring till Stadsarkivet.
Karnan hif

hallefors bostader
emil stamp
språksociologi överklass
dave erasmus
hemmakvall angelholm
testamente enskild egendom

Riksarkivets gallringsbeslut nr 784 för tullstatens arkiv

Om gallring  ARION. Riksarkivets gallringsbeslut ny 602 beste. M out stadsarkiv eller stadsarkivet i Malmö.

Tjänsteutlåtande Gallringsframställan..pdf - Norrtälje kommun

2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt, PM. 2019-27 Gallringsbeslut säkerhetsskyddsarbete. 2019-20 Gemensamt gallringsbeslut räkenskapsinformation.

Gaslysnings Aktiebolagets arkiv förvaras på Stockholms stadsarkiv i Frihamnen. och distribution av energi och · Stadsarkivets gallringsbeslut 2006:32 gallring  3 feb. 2017 — Kommentarer i yttrande från Stadsarkivet är åtgärdade.