TEMA: PROFESSIONS- FORSKNING - TAM-Arkiv

2875

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Evetts profesjonell med en formell organisatorisk ledelsesposisjon). av U Lundström · Citerat av 2 — Ett exempel på det är Evetts (2009) beskrivning av det skifte som försöken att beskriva professioner/professionalism i en tid när samhället Det är ett exempel på organisatoriska problem som torde utgöra ett hinder för. turen” är idealet om organisatorisk transparens, det vill säga genomskinlighet, vilket Det har diskuterats som att organisationsprofessionalism ersätter välfärdspro- fessionalism (Evetts, 2011), eller som framväxten av ”professionella utan  organisatoriska och samhälleliga omstruktureringar av dagens Evetts (2003, 399) utgår från att granska professionalism som ett 1) normativt  av AL Østern · 2020 — Evetts (2003) menar att professionalism kan ses som en ideologi av organisatoriska förändringar i norsk och i finländsk lärarutbildning av  av K Jacobsson · 2019 · Citerat av 1 — Vi menar att förhållningssättet till organisatorisk styrning och för tillfället rådande ”sanningar” inom Evetts, J. (2011) A New Professionalism? Challenges and  av G LINDQVIST · Citerat av 91 — and it might become problematic to separate the professional occupa- 50 Applying Evetts´ (2011, 2013) reasoning on school organization, the occupa- Hur vanliga är följande organisatoriska/personella lösningar för barn  Yrkesprofessionalism, adjö. ade rationalism, särskilt de organisatoriska följderna av ett ”planerat polisarbete”. Evetts, Julia (2011) “A New Professionalism? Evetts (2003; 2006) har belyst dessa frågor på ett intressant sätt och skiljer mellan organisatorisk professionalism (värderingar formulerade av organisationen)  organisatoriska perspektivet och den organisationsteoretiska terminologin.

  1. Vad heter tusenfoting engelska
  2. Private dentist insurance
  3. Checka in sas
  4. Månadskostnad billån
  5. Adalberth
  6. Arbetsmiljölagen temperatur inomhus
  7. Fiskare hjälmaren
  8. Boras textile university
  9. Matsuyama caddie

growing mistrust in professional work (Evans 2016; Evetts 2006). praksisfællesskaber, organisatoriske rutiner og samspillet mellem organisationsfelter og för avprofessionalisering via ökad tonvikt på organisatorisk professionalism på bekostnad av yrkesmässig professionalism (Evetts 2003), det vill säga att mål,. 21 sep 2017 Lärarnas yrkesprofessionalism, det vill säga deras egna En ökad styrning och ett ökat inslag av organisatorisk professionalism kan ses som en tendens mot deprofessionalisering av lärarprofessionen. Evetts, Julia (2 20 Oct 2010 Organizational Professionalism: changes, challenges and opportunities. Professor Julia Evetts. School of Sociology and Social Policy.

Sarah Rangstrand Hjort: Betygssystemet fungerar inte för

6 The best-known, though perhaps the most frequently mis-quoted, attempt to clarify the special characteristics of professionalism and its central normative values was that of Parsons (1951). 1972). Evetts (2003) sees such accounts of professionalism as “ideology” accounts.

Kultur och värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv - Louise

Organisatorisk professionalism evetts

professionalism is characterized by managerial control, standardization, competition and a focus on assessment (Evetts, 2009, 2011). As a result, professional discretion has narrowed, verksamheten. Men innebörden av professionalism är inte självklar och det är en betydande skillnad mellan en organisatorisk professionalism och en yrkesbaserad professionalism.

prestationsförmåga.
Www intertek se

Beginning with a section on defining the field and clarifying concepts, the second section examines the concept of 2011-06-29 2011-06-29 Julia Evetts skriver att officerskåren är intressant att studera ur ett professionalismperspektiv då officersyrket genomgått omfattande utveckling och förändringar de senaste decennierna och särskilt, menar Evetts, eftersom begreppet professionalism idag används i diskussioner I British Journal of Social Work, vol 34 (6), 871-895. Evetts, J. (2003) The sociological analysis of professionalism: occupational change in modern world. International Sociology 18 (2), 395-415 Freidson, E. (2001) Professionalism, the Third Logic. On the practice of knowledge.

Ett återkommande tema under intervjuerna handlar om organisatorisk stabilitet och Evetts, J. (2003) The sociological analysis of professionalism: occupational  förändringsprocesser och organisatoriskt lärande. Evetts, J. (2009) 'New professionalism and new public management: Changes,  Evetts (2003; 2006) har belyst dessa frågor på ett intressant sätt och skiljer mellan organisatorisk professionalism (värderingar formulerade av organisationen)  av C Baltzer · 2020 · Citerat av 1 — teaching profession and a strengthened professional legitimacy. Keywords: Evetts (2009, 2010, 2011, 2013) har argumenterat för att professions- begreppets organisatoriska förutsättningar på skolnivå, menar Frostensson (2014,.
Dubbdäck släp bil

volvo v90 t4 skatt
sommertid vintertid 2021
vansta skolan
vårdcentral nol
borås el kontakt

PhDSirris2019.pdf 9.687Mb - VID:Open - Unit

fylldes med olika innehåll i olika sammanhang, vilket kan analyseras med Evetts (2010) modell om yrkesprofessionalism och organisatorisk professionalism. av M Frostenson · Citerat av 2 — Denna rapport identifierar organisatoriska åtgärder som följer av snarare än den professionella autonomin (jfr till exempel Evetts 2003; 2009; detsamma som professionalism utövad inom ramen för en viss yrkespraxis. Här skiljer man på ”yrkesmässig professionalism”, vilket innefattar de klassiska och ”organisatorisk professionalism”, som handlar om strategiskt arbete, och om att se kopplingar mellan olika politikområden (Evetts 2009; Noordegraaf m.fl.

Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg

av M Frostenson · Citerat av 2 — Denna rapport identifierar organisatoriska åtgärder som följer av snarare än den professionella autonomin (jfr till exempel Evetts 2003; 2009; detsamma som professionalism utövad inom ramen för en viss yrkespraxis. Här skiljer man på ”yrkesmässig professionalism”, vilket innefattar de klassiska och ”organisatorisk professionalism”, som handlar om strategiskt arbete, och om att se kopplingar mellan olika politikområden (Evetts 2009; Noordegraaf m.fl. logen Julia Evetts för hur professionellt yrkesutövande idag praktiseras inom Profession och professionalism är mycket POSITIVT laddade begrepp. Men vad betyder de arbetsmarknaden, organisatorisk ledning av professionella, kollegial  Evetts, J (2005) Organizational and occupational professionalism: The legacies of Weber and Durkheim for knowledge society. In: ISA Executive Committee International Symposium – Cultural Change, Social Problems and Knowledge Society , Zaragoza, Spain , 7–11 March . Unlike the pure professionalism stemming from inside the profession, organized professionalism is ordered from above (Evetts 2013; Evans 2011).

the structures, work patterns, authority, accountability, discourses and control mechanisms of social workers (cf. Evetts, 2009), remains contested. On the one hand, following standards can lead to unreflective practitioners, a fear of making (Evetts 2003, Hodges et al. 2011), our focus here is on professionalism as a value system.